אודות מכון אלבק

מכון אלבק הוא מכון בלתי-תלוי למחקר שקם בעקבות אי שביעות רצון של חוקרים רבים מההגמוניה של האקדמיה בתחום המחקר, ומההשלכות של ההגמוניה הזאת על המחקר בהיבטים אפיסטמולוגיים ופוליטיים כאחד.

מכון אלבק פועל לעידוד מחקר איכותי בכל תחומי הדעת על ידי יוזמה של מחקרים וביצועם, על ידי מתן שירותי מחקר לגופים חיצוניים, וכן על ידי הענקה של במה לפרסום של מאמרים איכותיים בביקורת עמיתים.

הצוות של מכון אלבק כולל חוקרות, חוקרים ועוזרי מחקר שעברו התמחות טרנסדיסציפלינרית. המכון ממומן על ידי תרומות. על מנת למנוע ניגוד עניינים פיתחנו מנגנון מיוחד שבו התורמים יכולים להמליץ על נושאי המחקר ושאלות המחקר, אך לא על התוצאות. באופן זה, תורמים יכולים לקדם את המחקר בנושאים הקרובים להם, אך מבלי חשש לניגוד עניינים באשר לתוצאות ולפרסומן.

דילוג לתוכן