הגשת מאמרים

מכון אלבק מציע במה לפרסום מחקרים איכותיים בעברית. חוקרות וחוקרים מוזמנים להגיש מאמרים ברמה גבוהה בהתאם לאחד מהקולות הקוראים של מכון אלבק, או מאמרים אחרים בעלי ערך מחקרי גבוה.

תהליך בדיקת המאמרים

מאמרים שמוגשים למכון אלבק עוברים לבדיקת המערכת. בשלב זה נבדק רק נושא המאמר והתאמתו למדיניות הפרסום של מכון אלבק. במידה והמאמר נמצא לא מתאים החוקר יקבל תשובה שהמחקר לא מתאים לפרסום בבמת המחקר של מכון אלבק. אין בכך אמירה כלשהי לגבי איכות המאמר, אלא רק לגבי התאמת הנושא למדיניות הפרסום של מכון אלבק. במידה והמאמר נמצא מתאים הוא מועבר לשלב הבדיקה הבא.

בשלב הבדיקה השני נבדק המאמר מבחינה טכנית. אנו בודקים שהמאמר הוגש בפורמט המתאים (כמפורט בהנחיות למחברים להלן). במידה והמאמר נמצא חורג מהדרישות הטכניות, הוא מוחזר למחבר/ת עם הערות טכניות להתאמה. במידה והמאמר נמצא מתאים מבחינה טכנית, או לאחר התאמתו על ידי המחבר/ת, המאמר מועבר לשלב השלישי.

בשלב השלישי המאמר עובר ביקורת עמיתים בסמיות כפולה. לסוקרי המאמר (reviewers, אנו במכון אלבק מעדיפים את המונח "סוקרים" על פני "שופטים" המקובל) ישנן שלוש אפשרויות להחזרת המאמר: המלצה על פרסום המאמר כמו שהוא, המלצה על פרסום המאמר בשינויים שיתבקשו על ידי הסוקרים, או המלצה על דחיית המאמר. במאמרים המתבססים על נתונים (כמותיים או איכותניים), ייתכן שהסוקרים יבקשו את הנתונים כחלק מתהליך הבדיקה. במידה וכל הסוקרים המליצו על פרסום המאמר כמו שהוא, המאמר מועבר מיידית לפרסום בבמת הפרסום של מכון אלבק. במידה וכל הסוקרים המליצו על דחיית המאמר, המאמר נדחה. במידה ולפחות אחד הסוקרים המליץ על פרסום המאמר בשינויים, המאמר מוחזר למחבר/ת עם ההערות לשינוי. למחבר/ת יש אפשרות לבצע את השינויים ולהחזיר את המאמר לבדיקה חוזרת. במידה ולאחר השינויים לסוקרים עדיין יש הערות לשינוי, ניתנת למחבר/ת הזדמנות אחת נוספת לביצוע השינויים. במידה וגם לאחר הניסיון השני הסוקרים לא מקבלים את המאמר, המאמר נדחה. במידה והסוקרים מקבלים את השינויים וממליצים על פרסום המאמר בניסיון הראשון או השני, המאמר מועבר לפרסום בבמת הפרסום של מכון אלבק.

כל המאמרים המתפרסמים בבמת הפרסום של מכון אלבק נגישים לכל בגישה חופשית מקוונת.

 

הנחיות למחברים

מאמרים יש להגיש בקובץ בפורמט ניתן לעריכה כגון doc, docx, rtf. יתקבלו מאמרים בהיקף של 1500 עד 11000 מילים, לא כולל תקציר וביבליוגרפיה. על ההפניות בגוף הטקסט וברשימה הביבליוגרפית להיות מסודרות לפי כללי APA, בגרסה המעודכנת. אין להשתמש בהערות שוליים או בהערות סיום. יש להקפיד על היררכיה נכונה של כותרות. על המאמרים לעבור הגהה לפני הגשתם למניעת טעויות הקלדה, סידור הפיסוק וההפניות, ווידוא התאמה דו-כיוונית בין ההפניות בגוף המאמר לבין הרשימה הביבליוגרפית, וכיוצא באלה. צורך כך, מומלץ להשתמש בשירות עריכה חיצוני כגון ריסרצ'ס, טקסטיפיי, וכדומה. תמונות, תרשימים, טבלאות וכד' – חייבים להיות מקוריים, או בגישה חופשית.

 

הגשת המאמרים

ניתן להגיש את המאמרים באמצעות דוא"ל או באמצעות הטופס המקוון להלן, לבחירתכם (לצורת ההגשה לא תהיה השפעה על תהליך הבדיקה והפרסום).

למגישים באמצעות המייל, הקפידו לציין:

 1. שם המגיש/ה לצורך יצירת קשר, ודוא"ל של המגיש/ה.
 2. מומלץ לציין מס' טלפון נייד של המגיש/ה לצורך בירורים (לא חובה).
 3. רשימה של שמות המחברים בסדר שברצונכם שיופיע במאמר. עבור כל מחבר יש לציין: שם פרטי תחילה, שם שני/אמצעי (אם יש) באות ראשונה בלבד, שם משפחה אחרון.
 4. אם המאמר הוגש בעקבות קול קורא, יש לציין איזה.
 5. רשימה של 5-10 מילות מפתח.
 6. קובץ המאמר, כולל כותרת המאמר, ללא ציון שמות המחברים.
 7. ניתן להוסיף קבצים נוספים כגון תמונות, טבלאות וכד' על מנת לשלבם במאמר, ובלבד שההפנייה אליהם בגוף המאמר זהה לשם הקובץ.

את המאמרים, בצירוף המידע כאמור, יש לשלוח למייל: submissions@albeck.org.il

למגישים באמצעות הטופס, מלאו את הטופס להלן:


  יש לרשום את השמות זה תחת זה לפי הסדר שבו ברצונכם שהשמות יופיעו במאמר. שם פרטי ראשון, שם שני/אמצעי (אם יש) באות ראשונה בלבד, שם משפחה אחרון.


  דילוג לתוכן