קול קורא להגשת מאמרים טרנסדיסציפלינריים או מאמרים בנושא טרנסדיסציפלינריוּת

טרנסדיסציפלינריוּת, או בעברית "על-תחומיות", היא תפישה שלא מאמצת את החלוקה של הידע לתחומי ידע (דיסציפלינות). בניגוד לגישות בין-תחומיות (אינטרדיסציפלינריות) או רב-תחומיות (מולטי-דיסציפלינריות), המקבלות את החלוקה לתחומים אך גורסות כי שילוב בין שני תחומים או יותר יכול לקדם את המחקר, גישות טרנסדיסציפלינריות גורסות כי עצם החלוקה לתחומי ידע מטה את המחקר ומגבילה אותו. על אף העלייה בהכרה בחשיבותן של גישות טרנסדיסציפלינריות, רוב המחקר האקדמי כיום נערך עדיין בגישה דיסציפלינרית מובהקת. במציאות זו, קשה לערוך ולפרסם מחקרים טרנסדיסציפלינריים, וקשה עוד יותר לעמוד על טיב ההגבלות וההטיות שיוצרת הגישה הדיסציפלינרית במחקר. מכון אלבק חתירה לקראת מחקר משוחרר מהגבלת הדיסציפלינריות, ומציע במה לפרסום מאמרים ומחקרים בנושאים הבאים:

  • מחקרים טרנסדיסציפלינריים
  • מחקרים ומאמרים על ההטיות או ההגבלות הנובעות מהדיסציפלינריות
  • מחקרים ומאמרים על התרומה האפשרית של גישות טרנסדיסציפלינריות
  • מחקרים ומאמרי סקירה או ביקורת על מחקרים טרנסדיסציפלינריים
  • מאמרי ביקורת כלליים על הטיות בהבניית הידע, הכוללים בין היתר התייחסות לדיסציפלינריות או לטרנסדיסציפלינריות
  • ועוד

להגשת מאמרים לקול הקורא פעלו לפי ההנחיות בדף הגשת מאמרים. למידע נוסף ניתן לפנות אלינו במייל submissions@albeck.org.il

 

ההגשה עד 1/4/2020

דילוג לתוכן